STVARANJE GRAFIČKOG IDENTITETA, OBLIKOVANJE KNJIGE STANDARDA, DIZAJN OGLASA, PRIJELOM KNJIGA, BROŠURA, ČASOPISA...DIZAJN I PRODUKCIJA AMBALAŽE I STALAKA od kartona i drugih lakših materijalaPOMOĆ KOD IZRADE MARKETINŠKOG PLANAIZRADA JEDNOSTAVNIH I KOMPLEKSNIH INTERNET STRANICAIZRADA BANNERA I OSTALIH INTERAKTIVNIH OBLIKA PROMOCIJEIZRADA INTERAKTIVNIH MULTIMEDIJALNIH CD-ovaIZRADA MICROSOFT WORD I POWERPOINT TEMPLATEA


  tel. 01/37 34 873; mob. 091/59 59 457;