Ako ste zainteresirani za naše usluge i želite detaljnije informacije kontaktirajte nas:

ACTIVE

Tomislava Krizmana 7
10000 Zagreb
CROATIA


Tel./Fax. 01 / 37 34 873
Mob. 091 / 59 59 457
  tel. 01/37 34 873; mob. 091/59 59 457; email: active@active.hr